/ Utenrikspolitikk

Norge bør ikke følge Trump i Afghanistan

MENINGER: President Trump skal trappe opp krigføringen i Afghanistan og vil ha med Nato-landene. Norge bør si nei, og i stedet gjøre det vi er best til, nemlig fredsbygging.

President Trump holdt natt til tirsdag sist uke sin første tale om Afghanistan.

Trump var gjenkjennelig i sin enkle retorikk med setninger som «Vi (USA) driver ikke statsbygging, vi dreper terrorister», og «jeg vil ikke fortelle når vi skal angripe, men angripe skal vi». Men bak slagordene avtegner det seg en strategi med flere elementer.

For det første er Trump tydelig på at skal USA ikke skal drive med statsbygging, men i stedet fokusere på å beskytte eget land. Dernest skal Pakistan presses til å slå enda hardere ned på terrorister som ifølge Trump ofte får en trygg havn i landet. Også India ble bedt om økt innsats – men da med fokus på å bidra i Afghanistans økonomiske utvikling.

Det mest interessante for Norge var imidlertid beskjeden til Nato-landene. Trump annonserte at antall amerikanske soldater i Afghanistan skal øke. Selv om Trump ikke ga et tall, er det antydet fra andre at styrken skal økes med ytterligere 4000 soldater. Trump var derimot tydelig på kravene til USAs allierte i Nato. Trump ba Nato-landene både sende flere styrker til Afghanistan og øke de finansielle bidragene til krigføringen i Afghanistan. Dette er en oppfordring også til Norge.

Natoss generalsekretær kommenterte Trumps tale med å si at: «Norge har gode soldater og gode kapasiteter som vi tidligere har sett har gjort stor nytte i Afghanistan. Vi har en dialog med Norge, men får komme tilbake til konkrete detaljer og forespørsler».

Dette betyr at Nato gjerne vil ha flere norske styrker til Afghanistan enn de cirka 50 soldatene som i dag, i hovedsak, driver trening av afghanske spesialstyrker. Fra norske politikere, med unntak av SV, har det vært stille. Både Ap og Høyre vil nok avvente med å ta en avgjørelse om en eventuell opptrapping til etter valget.

Si nei

Norge bør si nei til oppfordringen fra Trump om å sende flere soldater til Afghanistan. For det første viser historien at selv en enorm internasjonal hær ikke klarer å få kontroll i Afghanistan. På høyden var det over 150 000 soldater i Afghanistan. Men til tross for dette styrket Taliban både sin politiske innflytelse og militære slagkraft. For det andre viser regjeringens egen evaluering av Norges engasjement i Afghanistan at det norske, militære bidraget var marginalt. Men den viktigste grunnen til at Norge bør si nei er at vi kan spille en annen rolle enn den militære i Afghanistan.

Tidligere sjef for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, sier i en kommentar til Trumps nye strategi at «Den eneste veien til fred er å komme i dialog med Taliban.». Grandhagens syn deles av de fleste Afghanistan-eksperter.

Norsk diplomati

I Colombia har norsk diplomati vist seg fra sin beste side og spilt en viktig rolle i arbeidet for fredsavtalen. Norge har også tidligere vært involvert i prosesser som har vært vel så komplekse og utfordrende som den i Afghanistan – og lykkes. Norge deltok tidligere i arbeidet med å tilrettelegge for en dialog med Taliban, og erfaringene fra den gang kan være nyttige i nye forsøk. Det taler også til Norges fordel at vi hverken oppfattes som fiendtlig eller å ha sterke strategiske interesser blant de regionale aktører som må bli med i en fredsprosess, herunder Iran, Pakistan, og India. I tillegg har Norge penger som kan støtte opp under en fredsprosess.

Norges svar til Trump bør derfor være at vi fra norsk side skal øke vår innsats i Afghanistan, men at vi denne gangen satser på fredsbygging og dialog.

Foto: Xinhua / NTB scanpix / https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2017/nei-til-flere-norske-i-afghanistan/

Norge bør ikke følge Trump i Afghanistan
Share this